b

b

-

-

måndag 22 maj 2017

med tiden...
Tiden är ingen raksträcka utan snarare en labyrint, och om man trycker sig mot väggen på rätt ställe kan man höra de skyndande stegen och rösterna, kan man höra sig själv gå förbi på andra sidan. 
Tomas Tranströmer
Stress

Jag hinner inte det jag ska
ska inte det jag gör
gör inte det jag vill
vill inte det jag måste
måste inte det jag kan
kan inte det jag önskar
önskar det jag inte bör
bör inte det jag tänker
tänker att livet är skönt ändå
                                          Ewa Rawlings